Vijesti / Promo
Promo
SPORT u Europskoj uniji

SPORT u Europskoj uniji

Ovaj tjedan (23.-30-rujna) se diljem Europske unije, pa tako i u Hrvatskoj, održava Europski tjedan sporta. Glavna tema kampanje za Tjedan sporta i dalje je „#BeActive“ te bi se njome trebalo potaknuti javnost da bude aktivna, ne samo tijekom tog tjedna nego i cijele godine.

Sport i tjelesna aktivnost znatno pridonose dobrobiti europskih građana. Međutim, razina tjelesne aktivnosti trenutačno je u stagnaciji, a u nekim državama čak i opada. Europski tjedan sporta odgovor je na taj izazov. Nedostatak tjelesne aktivnosti nema samo negativan učinak na društvo i zdravlje ljudi, već uzrokuje i gospodarske troškove. Preko sporta možemo poslati snažnije poruke tolerancije i osnažiti građanstvo diljem Europe. Promicanje uloge sporta kao sredstva društvene uključenosti pomoći će u rješavanju trenutačnih izazova s kojima se suočava društvo u Europi.

Sadržaj se nastavlja...

Upravo se čita

Europski tjedan sporta usmjeren je na poticanje sudjelovanja u sportu i tjelesnim aktivnostima te podizanje svijesti o njihovim brojnim dobrobitima. Tjedan sporta namijenjen je svima bez obzira na dob, podrijetlo ili tjelesnu pripremljenost. Trebao bi okupiti pojedince, tijela javne vlasti, sportski pokret, organizacije civilnog društva i privatni sektor. Lokalnim inicijativama Tjedan sporta potaknut će Europljane da redovito budu aktivni (#BeActive) te će im omogućiti više vježbanja u svakodnevnom životu.

Sport i tjelovježba sastavni su dio života milijuna Europljana i ključni su dio novog programa EU-a Erasmus+ kojim se promiče suradnja, dijalog i sudjelovanje.

Timski duh, solidarnost i poštena igra

Sport je važan stoga što:
• promiče tjelesno i mentalno zdravlje
• obrazuje i promiče ključne društvene vrijednosti
• spaja ljude
• velik je i brzorastući gospodarski sektor
• pridonosi rastu i otvaranju novih radnih mjesta.

Međutim, neophodno je posvetiti pozornost problemima kao što su doping, namještanje utakmica i nasilje. EU podržava suradnju među donositeljima politika i dijalog sa sportskim organizacijama u cilju promicanja pozitivne vrijednosti povezane sa sportom i suočavanja s izazovima.

Sport u okviru programa Erasmus+
Program Erasmus+ (2014. – 2020.) usmjeren je na rekreacijski sport. U okviru tog programa mogu se sufinancirati razne inicijative koje pridonose razvoju, razmjeni i provedbi inovativnih ideja i praksi diljem EU-a, na nacionalnoj te na regionalnoj i lokalnoj razini.
Programom Erasmus+ Sport pridonijet će se razvoju europske dimenzije u sportu poticanjem suradnje među sportskim organizacijama, tijelima javne vlasti i drugim dionicima. U programu je naglasak stavljen na sljedeća područja:

Tjelovježba za zdravlje
EU promiče tjelovježbu podupiranjem i razmjenom dobre prakse među državama članicama te sa zainteresiranim stranama. Smjernice EU-a o tjelesnoj aktivnosti (2008.) pokazuju kako tome mogu pridonijeti međusektorske nacionalne politike. Preporuka Vijeća iz 2013. o međusektorskom promicanju tjelesne aktivnosti korisne za zdravlje :
• potaknut će donošenje učinkovitijih politika u tom području
• pridonijet će praćenju napretka i trendova u pogledu stupnja tjelovježbe i provedbe relevantnih politika.

Tjelovježba se promiče i u okviru zdravstvene politike EU-a. U okviru platforme EU-a za prehranu, tjelesnu aktivnost i zdravlje nudi se forum za suzbijanje negativnih trendova.

Mjere protiv dopinga

Doping je nepoštena praksa. On odvraća ljude od sudjelovanja u sportu ili praćenja sporta i ugrožava zdravlje. U borbi protiv dopinga EU surađuje s:
• nacionalnim vladama EU-a
• Vijećem Europe
• UNESCO-om
• Svjetskom agencijom za borbu protiv dopinga

Prije sastajanja na međunarodnim forumima države članice redovito raspravljaju na razini EU-a o suzbijanju dopinga. Surađuju unutar EU-a u pogledu prava sportaša, dopinga u rekreacijskom sportu i prevencije dopinga. U okviru programa Erasmus+ Sport financiraju se projekti za borbu protiv dopinga. Socijalnim dijalogom EU-a pomaže se organizacijama poslodavaca i sindikatima u rješavanju raznih pitanja, uključujući mjere protiv dopinga.

Socijalna uključenost, integracija i jednake mogućnosti
Sport pomaže u premošćivanju socijalnih razlika. Osobama s invaliditetom omogućuje da pokažu svoje vještine, a ženama i djevojčicama da ojačaju svoje sposobnosti vođenja. Članice EU-a koje se natječu za bespovratna sredstva iz Europskog socijalnog fondaEuropskog fonda za regionalni razvoj potiče se da prijave projekte kojima se promiče socijalna uključenost kroz sport. Sredstva su dodijeljena transnacionalnim projektima i međunarodnim događanjima.

Borba protiv rasizma i nasilja na sportskim događanjima
EU potiče policiju i tijela nadležna za sport na razmjenu informacija o problematičnim navijačima te podupiranje preventivnih mjera. Komisija je poduprla pokretanje mreže Nogometom protiv rasizma u Europi (FARE) te nekoliko povezanih projekata.

Dobro upravljanje u sportu
EU poštuje autonomnost sportskih organizacija te istodobno promiče poštivanje sljedećih načela:
• demokracije
• transparentnosti
• odgovornosti pri odlučivanju
• uključivanje predstavnika zainteresiranih strana.

Komisija potiče poslodavce, sportaše i osobe zaposlene u sportu da reguliraju radne odnose uporabom europskog socijalnog dijaloga. Osnovani su odbori za socijalni dijalog za profesionalni nogomet i rekreacijski sport.

Dvojna karijera za sportaše
EU se zalaže da se mladim talentiranim sportašima usporedno s intenzivnim sportskim treningom osigura obrazovanje i strukovna izobrazba ili stručno osposobljavanje koje će ih pripremiti za dvojnu karijeru. Smjernice EU-a o dvojnoj karijeri sportaša (2012.) pokazuju kako tome mogu pridonijeti politike na nacionalnoj i europskoj razini. Osigurana je potpora EU-a za nekoliko projekata.


Misija centra je približiti EU građanima, olakšati dostupnost i širenje informacija o EU, olakšati građanima komunikaciju s tijelima i institucijama EU te transparentno prikazati rad i djelovanje EU. Europe Direct informacijski centri kroz svoj rad pružaju europskim donositeljima odluka mogućnost da direktno uvide potrebe i probleme građana u pojedinim državama članicama.

Informirati se možete putem njihove web stranice (www.edic-cakovec.eu), pratiti ih na Facebook-u, poslati e-mail, nazvati ili jednostavno doći u EDIC Čakovec. U centru možete preuzeti informativne materijale i razgovarati s djelatnicima Centra.

EDIC Čakovec djeluje u zgradi Međimurske županije na adresi Ruđera Boškovića 2, prvi kat, soba broj 40. Radno vrijeme centra: Pon, Uto, Čet 12:00-16:00; Sri, Pet 08:00-12:00.

Pročitajte i ovo
Najgledanija galerija
Izdvojeno

Dodavanje novih komentara je onemogućeno.