Vijesti / Politika
Politika
OPĆINA SVETA MARIJA Odluka za ostanak mladih na ognjištu

OPĆINA SVETA MARIJA Odluka za ostanak mladih na ognjištu

Općinsko vijeće Svete Marije je na posljednjoj sjednici donijelo jednoglasnu Odluku o mjerama potpore za sanaciju/rekonstrukciju/novogradnju nekretnina na području Općine Sveta Marija u cilju dodjele bespovratnih novčanih sredstava osobama ili obiteljima za sanaciju/rekonstrukciju nekretnina koje su stečene kupnjom ili nasljeđivanjem na kojima se nalazi stambeni objekt ili za novogradnju na k.č. koju su stekli kupnjom ili nasljeđivanjem na kojoj se nalazi stambeni objekt kojeg korisnik potpore namjeni za rušenje te se uređuju prava i i obveze korisnika potpore i Općine Sveta Marija.

Visina potpore će zainteresiranima biti 30.000 kuna i to svega u jednom navratu i korisnik ne smije biti stariji od 40 godina. Potpore po ovoj Odluci dodjeljuju se temeljem javnog natječaja koji raspisuje načelnica Općine, a prijave na natječaj razmatra Povjerenstvo koje imenuje Općinsko vijeće, a temeljem utvrđenih kriterija.

Sadržaj se nastavlja...

Upravo se čita

Načelnica Đurđica Slamek, pobornica ostanka mladih u svojoj životnoj sredini, je rekla kako su tijekom ove godine za te namjene potrošili 120.000 kuna i da će Općina 'čvrsto' stati iza svakog zainteresiranog. Vijećnik MDS Andreas Lisjak je pitao, postoji li mogućnost da se dodjele potpore mladima koji na istom 'gruntištu' žive s roditeljima, a žele si urediti/dograditi dio stambene površine?

Načelnica Slamek je odgovorila kako ova opcija u ovom trenutku nije moguća. Nakon svega slijedi raspisivanje natječaja, a zainteresiranima je obveza da ga prate.

Pročitajte i ovo
Najgledanija galerija
Izdvojeno
Vezani članci

Reci što misliš!