Vijesti / Grad Prelog
Grad Prelog
PRELOG Gradsko vijeće umanjilo proračun za gotovo 8 milijuna kuna
Studio Vipro

zanimljiva sjednica

PRELOG Gradsko vijeće umanjilo proračun za gotovo 8 milijuna kuna

Najveći razlog za ovu promjenu je što se prihod od pomoći od subjekata iz općeg proračuna s razine države i EU umanjuje za više od 9 milijuna kuna

U četvrtak, 27. prosinca održana je 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Preloga na kojoj je donesen niz odluka.

Tako je donijeta Strategija razvoja Grada Preloga od 2018. do 2028. godine te Strategija upravljanja i raspolaganja imovinom Grada Preloga od 2018. do 2022. godine.Donijete su odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga za 2018. godinu, zatim programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture te  programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018. godinu. Donijete su odluke o izmjenama Socijalnog plana Grada Preloga za 2018. godinu te programa javnih potreba u kulturi Grada Preloga za 2018. godinu i javnih potreba u sportu za 2018. godinu, zatim odluke o komunalnom doprinosu, o komunalnoj naknadi, o suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt Rekonstrukcija sportskog objekta u Draškovcu, o zaduženju Grada Preloga.Donijet je Plan rada Gradskog vijeća za 2019. godinu, a predstavljene su i prihvaćene Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2018. godinu te Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Preloga za 2019. godinu. 

Najzanimljivija točka svakako su bile izmjene i dopune Proračuna Grada Preloga. Proračun Grada Preloga za 2018. godinu donijet je 30. studenog 2017. godine na 4. sjednici Gradskog vijeća Grada Preloga u iznosu od 50.890.000,00 kuna.U skladu s odredbama Zakona o proračunu, kada se tijekom proračunske godine ukaže potreba (zbog povećanja ili smanjenja prihoda i primitaka ili zbog nastanka novih obveza, odnosno potrebe povećanja, ali i mogućnosti smanjenja rashoda i izdataka), donose se izmjene i dopune proračuna za tekuću proračunsku godinu.Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Preloga predlaže se usklađenje dosadašnjeg izvršenja prihoda i rashoda te planiranje novih prihoda i rashoda. Ukupni plan proračuna umanjuje se za 7.815.000,00 kuna i predlaže se u iznosu od 43.075.000,00 kuna.

Najveći razlog za ovu promjenu je što se prihod od pomoći od subjekata iz općeg proračuna s razine države i Europske unije umanjuje se za 9.216.583,00 kuna. Kao što je objašnjeno, ne radi se o umanjenju sredstava za pojedine projekte, već se umanjenje temelji na dosadašnjem izvršenju odnosno dinamici provedbe određenih projekata. Tonski zapis sa sjednice možete pronaći na sljedećoj poveznici: 

Pročitajte i ovo
Najgledanija galerija
Izdvojeno
Vezani članci

Reci što misliš!