Vijesti / Grad Prelog
Grad Prelog
Grad Prelog poziva: Predložite dobitnike javnih priznanja

PRELOG

Grad Prelog poziva: Predložite dobitnike javnih priznanja

Prijedlozi se primaju do 12. studenog

Grad Prelog objavio je oglas kojim poziva građane i pravne osobe na podnošenje inicijative za dodjelu javnih priznanja Grada Preloga te da dostave pismeni prijedlog i obrazloženje inicijative za dodjelu priznanja Povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja Grada Preloga najkasnije do 12. studenoga 2018. godine.

Javna priznanja Grada Preloga su počasni građanin Grada Preloga, nagrada Grada Preloga za životno djelo, grb Grada Preloga te plaketa Grada Preloga. Počasnim građaninom Grada Preloga može biti proglašena fizička osoba koja je svojim zaslugama, postupcima i djelovanjem znatno pridonijela razvoju, značaju i ugledu Grada Preloga. Status počasnog građanina Grada Preloga javno je priznanje koje se iskazuje posebnom gradskom poveljom.

Nagrada Grada Preloga za životno djelo dodjeljuje se fizičkim osobama za osobite radne i poslovne rezultate i poticaj razvitku gospodarstva na području Grada Preloga, zapažena ostvarenja u znanosti i znanstveno-istraživačkom radu, zapažene uspjehe i ostvarenja u kulturi i umjetnosti, zapažene uspjehe u odgojno-obrazovnom i pedagoškom radu, sportu, zdravstvenoj i obrazovnoj skrbi, humana djela. Nagrada Grada Preloga za životno djelo može se dodijeliti samo jednoj osobi u jednoj godini.

Grb Grada Preloga dodjeljuje se fizičkim ili pravnim osobama, ustanovama i udrugama za osobite radne i poslovne rezultate i poticaj razvitku gospodarstva na području Grada Preloga, zapažena ostvarenja u znanosti i znanstveno-istraživačkom radu, zapažene uspjehe i ostvarenja u kulturi i umjetnosti, zapažene uspjehe u odgojno-obrazovnom i pedagoškom radu, sportu, zdravstvenoj i obrazovnoj skrbi, humana djela, zapaženu građansku hrabrost u tekućoj godini. Svake godine mogu se dodijeliti najviše 3 Grba Grada Preloga.

Plaketa Grada Preloga može se dodijeliti prijateljskim jedinicama lokalne samouprave i uprave u zemlji i inozemstvu, te domaćim i stranim fizičkim ili pravnim osobama, ustanovama i udrugama u znak priznanja za uspješnu i korisnu suradnju s Gradom Prelogom. Svake godine mogu se dodijeliti najviše 5 Plaketa Grada Preloga.

U tijeku jedne godine istoj pravnoj ili fizičkoj osobi može se dodijeliti samo jedno javno priznanje. Osobi proglašenoj Počasnim građaninom Grada Preloga ne mogu se dodjeljivati druga javna priznanja Grada utvrđena ovom Odlukom.

Prijedlog mora sadržavati podatke o podnositelju zahtjeva, životopis osobe, odnosno podatke o pravnoj osobi, koja se predlaže za priznanje, obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže dodjela priznanja, odgovarajuću dokumentaciju. Za sve ostale informacije svi zainteresirani mogu se javiti u Grad Prelog, Glavna 35, tel. 645-301, radnim danom 7 - 15 sati.

Pročitajte i ovo
Najgledanija galerija
Izdvojeno

Reci što misliš!