Vijesti / Grad Prelog
Grad Prelog
PJEVAČKI ZBOR Grada Preloga traži stručnog voditelja – dirigenta

PJEVAČKI ZBOR Grada Preloga traži stručnog voditelja – dirigenta

Pjevački zbor Grada Preloga, 19. siječnja 2018. godine, objavio je na internet stranicama Grada Preloga natječaj za stručnog voditelja – dirigenta Pjevačkog zbora koji traje do 28. siječnja.

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

Sadržaj se nastavlja...

Upravo se čita

- završena visoka stručna sprema glazbenog smjera
- sklonost timskom radu, odgovornost, komunikativnost i motiviranost za vođenje pjevačkog zbora
- iskustvo u vođenju pjevačkog zbora

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti kratki životopis s opisom dosadašnjeg iskustva u vođenju pjevačkih zborova, motivacijsko pismo i dokaz o stručnoj (glazbenoj) spremi.

Prijave na natječaj podnose se pisanim putem u roku od 8 dana po objavi natječaja na adresu:

Pjevački zbor Grada Preloga
Na ruke: Lidija Vidović-Zvonar
S. Mlinarića 11
40323 PRELOG

ili na e-mail adresu, sa svim potrebnim dokumentima u privitku s naznakom 'ZA NATJEČAJ ZA DIRIGENTA'.

Zakašnjele prijave, kao i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem na adresu/mail navedenu u prijavi.

Pročitajte i ovo
Najgledanija galerija
Izdvojeno

Reci što misliš!