Vijesti / Grad Mursko Središće
Grad Mursko Središće
AGLOMERACIJA U gradskim naseljima kreće postupak za priključenje objekata na kanalizaciju
Grad Mursko Središće

GRAD MURSKO SREDIŠĆE

AGLOMERACIJA U gradskim naseljima kreće postupak za priključenje objekata na kanalizaciju

Priključci na području grada u kojem će se graditi novi sustav odvodnje ili rekonstruirati stari sa rekonstrukcijom priključka u cijelosti su besplatni za građane i financiraju se iz projekta

U srijedu, 27. veljače 2019. godine u prostorijama Međimurskih voda održan je radni sastanak gradonačelnika Grada Mursko Središće Dražena Srpaka i njegovih suradnika s predstavnicima Međimurskih voda na kojem se je utvrdilo da će Međimurske vode d.o.o. Čakovec kao nositelj investicije Aglomeracija Mursko Središće i kao isporučitelj vodnih usluga za područje grada Mursko Središće započeti postupak za priključenje objekata na javni sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u naseljima koja su obuhvaćena aglomeracijom u skladu s Odlukom o priključenju na komunalne vodne građevine na području grada Mursko Središće. 

Sukladno navedenoj odluci te članku 212. Zakona o vodama vlasnici građevine dužni su priključiti svoju građevinu na komunalne vodne građevine odnosno na građevine za javnu odvodnju i vodoopskrbni sustav te će predstavnici Međimurskih voda d.o.o. je dolaskom na adresu prikupiti potrebne podatke i uz suradnju građana izvršiti izradu skice budućeg priključka za objekt, a sve za potrebe sklapanja ugovora o priključenju na sustav javne odvodnje i korištenju usluga javne odvodnje i pročišćavanja. Terminski plan izlaska na teren radi utvrđivanja skice priključka:
⦁ 11.03.2019. Peklenica (predviđeno trajanje: 2-3 tjedna)
⦁ 25.03.2019. Hlapičina (predviđeno trajanje: 2 tjedna)
⦁ 08.04.2019. Sitnice (predviđeno trajanje: 1 tjedan)

Terminski plan za potpisivanje ugovora o priključenju:
⦁ 19.04.2019. Peklenica (Društveni dom)
⦁ 10.05. 2019. Hlapičina (Društveni dom)
⦁ 10.05.2019. Sitnice (prostorije VMO Sitnice i Udruge mladih Roma) 

Na području Murskog Središća većim dijelom postoji izgrađeni sustav odvodnje koja će se dijelom koristiti kao mješoviti sustav odvodnje, dijelom će se sustav koristiti kao oborinska odvodnja pored koje će se graditi fekalna kanalizacija, a dijelom će se sustav rekonstruirati ili na području gdje ga nema graditi u cijelosti novi. Stoga će djelatnici Međimurskih voda izlaziti na teren radi utvrđivanja lokacija budućih priključaka na sustav počevši od dijelova grada u kojima nema izgrađenog sustava za odvodnju te od dijelova u kojima će se sukladno građevinskoj dozvoli sustav rekonstruirati.

Priključci na području grada u kojem će se graditi novi sustav odvodnje ili rekonstruirati stari sa rekonstrukcijom priključka u cijelosti su besplatni za građane i financiraju se iz projekta. Po završetku s navedenim dijelovima grada prići će se identificiranju i utvrđivanju točnog broja postojećih priključaka u dijelovima grada u kojima će se sustav koristiti kao mješoviti, odnosno u kojima postoji dvocijevni sustav odvodnje (ulice: Poljska i Maksima Gorkog) što je bitno radi zadovoljenja postotka priključenja budući da se projekt aglomeracije Mursko Središće financira većim dijelom iz Europskog fonda. Navedeni posao obavljati će zajednički po jedan predstavnik iz Grada Mursko Središće i Međimurskih voda d.o.o.

Terminski plan izlaska na teren radi utvrđivanja skice priključka i Terminski plan za potpisivanje ugovora o priključenju za Mursko Središće utvrditi će se naknadno u suradnji s Međimurskim vodama d.o.o.

Ovim putem građane se obavještava da prilikom davanja informacija o postojanju ili nepostojanju priključka objekta na sustav odvodnje budu kooperativni jer se za postojeće građevine koje se nalaze u području gdje će ostati mješoviti sustav odvodnje i u području pokrivenom dvocijevnim sustavom a koje su priključene na sustav odvodnje neće dodatno naplaćivati naknada za priključenje, dok će ostali koji nisu priključeni za priključenje plaćati trošak izvedbe priključka Međimurskim vodama.

Kontrola informacija obavljati će se i naknadnim snimanjima sustava odvodnje. 
O svemu navedenom građani grada Mursko Središće biti će dodatno obaviješteni i putem obavijesti Međimurskih voda d.o.o.

Pročitajte i ovo
Najgledanija galerija
Izdvojeno
Vezani članci

Reci što misliš!