Vijesti / Grad Mursko Središće
Grad Mursko Središće
Mursko Središće: Zajedničkim snagama do razvoja Murs-ekom-a
Grad Mursko Središće

KOMUNALNO PODUZEĆE

Mursko Središće: Zajedničkim snagama do razvoja Murs-ekom-a

Grad Mursko Središće s 1. listopadom 2018. godine komunalne djelatnike prebacit će u tvrtku Murs-ekom d.o.o. te započeti sa obavljanjem svih povjerenih poslova za Grad Mursko Središće


Nakon što je Grad Mursko Središće sa općinama Sveti Martin na Muri, Selnica i Vratišinec nedugo preuzeo vlasništvo nad privatnim komunalnim poduzećem Murs-ekom d.o.o. Mursko Središće na način da je Grad Mursko Središće preuzeo 85% vlasništva, a ostale Općine svaka po 5% te je na Trgovačkom sudu završena procedura preuzimanja, priprema se uređivanje upravljanja zajedničkom tvrtkom.

Tako je ovih dana pripremljen Nacrt društvenog ugovora o kojem su danas u Vijećnici Grada Mursko Središće raspravljali gradonačelnik Dražen Srpak te načelnici Dražen Crnčec, Ervin Vičević i Zdravko Mlinarić. Usuglašeno je da Nadzorni odbor broji sedam članova od čega Grad Mursko Središće daje četiri, a svaka Općina po jednoga kako bi svi bili zastupljeni. Razgovaralo se o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti od Grada Mursko Središće i pojedinih općina zajedničkoj komunalnoj tvrtki.

Grad Mursko Središće, već je prije donio Odluku o povjeravanju odvoza smeća, uređenja javnih i zelenih površina i održavanju nerazvrstanih cesta te upravljanju grobljima dok će ostale Općine donijeti Odluke svaka prema svom interesu, a za odvoz smeća je to već ranije usuglašeno. U tom cilju moraju se napraviti analize troškova održavanja javnih i zelenih površina, održavanja groblja i organizacije ukopa kako bi se kada se započne s tim poslovima od strane Murs-ekom-a mogle adekvatno fakturirati usluge Gradu i Općinama.

Grad Mursko Središće želi sve alate i uređaje koje trenutačno ima u komunalnom odsjeku te parcelu sa gospodarskim zgradama u Hlapičini koja je bila pripremana za potrebe poduzeća Murkom prebaciti u Murs-ekom što znači da će se firma dokapitalizirati te je u tom svojstvu sa ostalim Općinama dogovorena i dokapitalizacija s njihove strane kako se ne bi narušili omjeri vlasničkih udjela, a što neće predstavljati nikakve značajnije financijske obveze za Općine. Dokapitalizacijom će vrijednost udjela porasti dok će se prenesena imovina moći koristiti za potrebe svih vlasnika. Grad Mursko Središće s 1. listopadom 2018. godine komunalne djelatnike prebacit će u tvrtku Murs-ekom d.o.o. te započeti sa obavljanjem svih povjerenih poslova za Grad Mursko Središće. 

Pročitajte i ovo
Najgledanija galerija
Izdvojeno

Reci što misliš!