Vijesti / Gospodarstvo
Gospodarstvo

Nastavljaju se edukacije za poduzetnike

Budući da je danas znanje i jačanje kompetencija ljudskih potencijala glavni izvor konkurentske prednosti, Regionalna razvojna agencija Međimurje REDEA nastavlja s organizacijom edukacija namijenjenih poduzetnicima uz financijsku podršku Ministarstva poduzetništva i obrta, u okviru projekta Obrazovanje za poduzetništvo koji traje do 15. ožujka 2013. godine.


Seminari koji predstoje održat će se u Tehnološko-inovacijskom centru Međimurje – TicM prema sljedećem rasporedu i rokovima za prijavu:

Sadržaj se nastavlja...

Upravo se čita

5., 6. i 8. 3. 2013. - "Kako osmisliti i napisati projekt te dobivati sredstva iz pretpristupnih fondova", kotizacija iznosi 300,00 kn + PDV, rok za prijavu je 1. 3. 2013.

7. 3. 2013. - "Promjenama do poslovne izvrsnosti", nema kotizacije, rok za prijavu 1. 3. 2013.

11. i 12. 3. 2013. - "Unapređenje produktivnosti kroz upravljanje ljudskim potencijalima", nema kotizacije, rok za prijavu 5. 3. 2013.

13. i 14. 3. 2013. - "Kako provoditi EU projekt", kotizacija iznosi 200,00 kn + PDV, rok za prijavu 8. 3. 2013.

15. 3. 2013. - "Priprema prijave prema novom Zakonu o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja", nema kotizacije, rok za prijavu 11. 3. 2013.


Zbog velikog interesa ponovo će se održati edukacija o pripremi i provedbi projekata financiranih sredstvima Europske unije u dva modula. Na prvom seminaru Kako osmisliti i napisati projekt te dobivati sredstva iz EU fondova poduzetnici mogu dobiti odgovore na pitanja o tome što mogu očekivati od strukturnih fondova EU, kako se dobro pripremiti za korištenje sredstava koja će biti dostupna nakon 1. srpnja 2013. te kako koristiti metodologiju upravljanja projektnim ciklusom.


Upravljanje projektnim ciklusom jedinstvena je metodologija koja se koristi u pripremi i provedbi EU projekata (i programa) kao i preporučena metodologija za prijavu projekata iz različitih drugih donatorskih izvora. Hrvatska je preuzela ovaj pristup u dodjeli bespovratnih sredstava te je na trenutno otvorenom natječaju za sredstva Poduzetničkog impulsa preuzela dio te metodologije izrade i prijave projekata.


Drugi modul na temu Kako provoditi EU projekt koncentriran je na usvajanje znanja i vještina potrebnih za provedbu EU projekata, upoznavanje s osnovnim ugovornim obvezama i pravilima izmjene ugovora te financijskim i pravnim implikacijama provedbe projekata, kao i pravilima o provedbi postupka javne nabave iz ugovora financiranih sredstvima EU.


Mnoge organizacije već dugo primjenjuju normirane ISO sustave upravljanja. Ipak, zbog brzih i sve većih promjena zahtjeva interesnih skupina za sigurniju budućnost, ti sustavi nisu dovoljni. Oni samo čine dobru polaznu osnovu za postupno uvođenje upravljanja cjelovitom kvalitetom - TQM.


Seminar Promjenama do poslovne izvrsnosti pokazat će da odličan odgovor može biti postupno uvođenje TQM-a pomoću provjerenog modela poslovne izvrsnosti. Cilj seminara je usavršavanje znanja polaznika iz područja kvalitete i upućivanje na praksu za postupno postizanje poslovne izvrsnosti.


Unapređenje produktivnosti zaposlenika kroz izgradnju poticajne organizacijske klime, unapređenje timskog rada i upravljanja radnom uspješnošću zaposlenika seminar je usmjeren usvajanju vještina postavljanja individualnih/timskih ciljeva u skladu s ciljevima odjela/tvrtke kako bi se definirale transparentnije podloge za nagrađivanje i napredovanje zaposlenika te potaknula njihova motivacija.


Metode koje će se predstaviti kroz edukaciju su definicija jasnih ciljeva, mjerenje učinka i praćenje napretka prema postizanju zadanih ciljeva (coaching). Cilj seminara Priprema prijave prema novom Zakonu o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja (NN 111/12) je upoznati poduzetnike s poticajima koje pruža Zakon te kroz praktičan primjer prikazati metodologiju pripreme prijave, odnosno ispunjavanja prijavnih obrazaca i način izračunavanja maksimalnog intenziteta potpore za pojedini projekt kao i visine potpore po pojedinim kategorijama potpora čije ostvarivanje Zakon omogućava.


Novi Zakon o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja stupio je na snagu u listopadu 2012. godine, a u odnosu na do tad važeći Zakon najvažnije izmjene odnose se na snižavanje razina minimalnih iznosa početne investicije za stjecanje porezne potpore uz uvođenje posebnih uvjeta za mikro poduzetnike, dodavanje nove kategorije ulaganja u aktivnosti visoke dodane vrijednosti, povećanje intenziteta novčanih potpora za svako novootvoreno radno mjesto, posebno tretiranje investicijskih projekata s više od 100 novih radnih mjesta, te način izračuna iznosa početne investicije.

Pročitajte i ovo
Najgledanija galerija
Izdvojeno
Vezani članci

Reci što misliš!