Vijesti / Društvo
Društvo
MALA SUBOTICA U tijeku natječaj za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića 'Potočnica'
Općina Mala Subotica

NATJEČAJ

MALA SUBOTICA U tijeku natječaj za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića 'Potočnica'

Na natječaj se možete prijaviti do 29. siječnja

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama i članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, na sjednici održanoj u petak, 11. siječnja Upravno vijeće Dječjeg vrtića 'Potočnica' Mala Subotica raspisalo je natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića 'Potočnica'.

Kako navode, za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću i ima najmanje pet godina radnog iskustva u djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja. Ravnatelj se imenuje na vrijeme od četiri godine.

Prijava na natječaj treba sadržavati dokaz o stručnoj spremi, dokaz o položenom stručnom ispitu, dokaz o radnom stažu u djelatnosti predškolskog odgoja: elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima HZMO-a, dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno čl.25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, domovnicu i životopis.

Traženi dokazi se mogu dostaviti i u neovjerenim preslikama, a izabrani kandidat dužan je izvornike ili ovjerene kopije dostaviti prije donošenja rješenja o imenovanju. O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave. Izrazi u natječaju koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol. Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola. Informacije o zapošljavanju u državnu službu potražite na stranicama Ministarstva klikom ovdje.

Na natječaj se možete prijaviti u roku od 15 dana od objave u zatvorenoj omotnici s naznakom „Za natječaj ravnatelja/ice“, dostaviti na adresu: OŠ Tomaša Goričanca, Mala Subotica - za dječji vrtić 'Potočnica' Mala Subotica, Glavna 55A, 40321 Mala Subotica. Natječaj traje od 14. do 29. siječnja - stoji u natječaju koji potpisuje predsjednica Upravnog vijeća prof. Đurđa Horvat.

Pročitajte i ovo
Najgledanija galerija
Izdvojeno

Reci što misliš!