Vijesti / Društvo
Društvo
Prosvjed u Hodošanu: Od zračenja sve više oboljelih od karcinoma?

Prosvjed u Hodošanu: Od zračenja sve više oboljelih od karcinoma?

odasiljaci13348387 Fotogalerija

U Hodošanu se nalaze dva izvora elektromagnetskog zračenja na udaljenosti od 300 m koji međusobno interferiraju. Mještani kažu kako su oba izvora elektromagnetskog zračenja smještena u središtu samoga sela i kao takvi su prisutni već 15-tak godina.

Ističu da se uz samo naselje protežu i gigantski dalekovodi. Baveći se proučavanjem došle su do zaključka kako je u Hodošanu u tom razdoblju zabilježena povećana incidencija malignih neoplazmi i smrtnih slučajeva čiji je uzrok bila neoplazma, spontanih abortusa, mrtvorođenčadi, prematurusa, akutnih cerebralnih i koronarnh sindroma, naglih pogoršanja slika kroničnih bolesti te jakih migrenskih napadaja i učestalih sinkopa kod djece i mladih.

Sadržaj se nastavlja...

Upravo se čita

Kako bi upozorili na ovaj gorući problem prvo su pokrenuli potpisivanje peticije te su u nedjelju organizirali prosvjedni skup upozorenja na kojem je bilo stotinjak mještana.

Incidencija malignih bolesti porasla je za čak 30 - 40 % u odnosu na prosječnu incidenciju

Prema njihovom tumačenju, incidencija malignih bolesti porasla je za čak 30 - 40 % u odnosu na prosječnu incidenciju maligne bolesti kod stanovništva, pa je tako maligna neoplazma zabilježena u gotovo svakoj obitelji sela i to često kod čak dva ili tri člana obitelji. Agresivne neoplazme su zabilježene kod gotovo svih osoba čiju su kuće u radijusu od 50 m od izvora elektromagnetskog zračenja.

Maligne neoplazme koje su najčešće zastupljene su maligne neoplazme endokrinog, hematopoetskog sustava, prostate, dojke, debelog crijeva, središnjeg živčanog sustava, naglašavaju. Također, došli su do podataka kako je stupanj smrtnosti od maligne neoplazme povećan za 20 - 30 %, a dobna granica pojavljivanja neoplazme pomaknuta je k osobama mlađe životne dobi u odnosu na prosječnu dob u kojoj se bolest pojavljuje. Zabilježen je veći broj osoba u dobi od 30 do 50 godina oboljelih i umrlih od malignih bolesti u odnosu na hrvatski i svjetski prosjek.

Indikativno i upozoravajuće je to što osobe oboljele ili umrle od malignih bolesti vrlo često nemaju obiteljsku anamnezu malignih bolesti, a niti osobnu anamnezu bilo kakvih prethodnih bolesti. Kod žena u generativnoj dobi koje su gravidne zabilježena je povećana incidencija spontanih abortusa, rođenja prematurusa i mrtvorođenčadi, naglašavaju. Zabilježena je i povećana incidencija akutnih koronarnih i cerebralni incidenata kod osoba bez prethodne anamneze koronarnih ili cerebrovaskularnih bolesti. Tvrde da je dobna granica osoba pomaknuta k osobama mlađe životne dobi, u prosjeku 40-50 godina, u odnosu na prosjek kod kojeg bi se očekivala učestalost koronarnih i cerebrovaskularnih incidenata.

- Osobe s dijagnozama kroničnih bolesti imaju vrlo česte, teške i nagle ezgacerbacije bolesti koje se ne mogu povezati s nekih osobitim trigerima koji bi ih uzrokovali. Kod djece i mladih zabilježeni su učestali migrenski napadaji i tenzijske glavobolje. U vrtiću i školi zabilježeno je nekoliko desetaka sinkopa nepoznatog uzroka godišnje. Kod djece je zabilježena pojava povećane incidencije bolesti preosjetljivosti i atopijskog dermatitisa.

Navedeni podaci, znanstvena istraživanja, opće dogme patofiziologije - upućuju na štetni utjecaj zračenja na stanice, stanične biomehanizme, DNA te imunosni sustav čovječjeg organizma čijom interferencijom dolazi do nastanka prekanceroza, malignih stanica, kroničnih bolesti te akutnih incidenata nepoznatog podrijetla. Problem zračenja u Hodošanu pokazatelj je akumulacije elektromagnetskog zračenja koje traje već 15 godina, čije su posljedice posljednjih par godina drastično i opasno došle na vidjelo – kažu mještani Hodošana.

95 posto mještana Hodošana potpisalo peticiju

Stoga su mještani Hodošana pokrenuli potpisivanje peticiju kojom traže hitno uklanjanje odašiljača mobilne telefonije i preseljenje 2 repetitora izgrađena unutar naselja na međusobnoj udaljenosti manjoj od 400 metara. Između 2 repetitora, točno u središtu dvostruke emisije EMP-a, nalazi se Osnovna škola Hodošan i dječji vrtić čiji su polaznici djeca iz 5 naselja: Hodošan, Palinovec, Donji Hrašćan, Donji Pustakovec i Sveti Juraj u Trnju. Smatraju da postavljena postrojenja s emisijom elektromagnetskog polja (EMP-a) nisu usklađena važećom zakonskom procedurom Republike Hrvatske.

Ističu, kako susjedi građevina-repetitora nisu nikad bili ni informirani o izgradnji repetitora, a kamoli  traženi za suglasnost za njihovu izgradnju što je bilo grubo kršenje Zakona o gradnji, Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o zaštiti od neionizirajućeg zračenja, prava svakog čovjeka na informaciju pogotovu onu koja se odnosi na njegovu brigu za vlastito zdravlje i zdravlje članova svoje obitelji.

Stoga u slučaju znanstvene nesigurnosti, gdje struka i znanost ne mogu precizno predvidjeti utjecaj EMP-a na čovjekovo zdravlje, smatraju da se treba uvijek prikloniti oprezu kao temeljnom načelu zaštite zdravlja ljudi prema polazištima Svjetske zdravstvene organizacije.

- Dva antenska sustava nekoordinirano su postavljena po metodologiji najnižih troškova distributera, a ne po metodologiji što nižih iznosa EMP-a, te siju strah pa makar on po operateru bio „bezrazložan“. Tražimo njegovo uvažavanje jer on utječe na stresnost ljudi posebno djece koja doslovno žive pod antenama, poručuju. Peticiju je potpisalo 95 % stanovništa i ista je predana lokalnim vlastima. Smatraju kako država štiti operatere neosnivanjem Povjerenstva za praćenje utjecaja EMP-a na zdravlje ljudi, pa su se za pomoć u daljnjem postupku uklanjanja repetitora obratili medijima.

Načelnik M. Horvat: "Zbog nezadovoljstva mještana nećemo produživati ugovor koji ovih dana ističe"

Načelnik općine Donji Kraljevec Miljenko Horvat kaže kako je peticiju proslijedio u Hrvatski Telekom. Naglašava da uskoro ističe ugovor s njima te da isti neće produživati zbog nezadovoljstva mještana. Što se tiče drugog odašiljača on nije u zakonskoj ingerenciji Općine Donji Kraljevec budući da je postavljen na privatnom posjedu.

Sve bazne stanice mobilnih mreža Hrvatskog Telekoma razvijene su, testirane i puštene u rad u skladu s međunarodnim standardima

Hrvatski Telekom na adresi Cvjetna ulica 1, Hodošan (kod Vatrogasnog doma) posjeduje baznu postaju ID 1020006 Hodosan pa smo radi objektivnog informiranja njima proslijedili upit gdje su nam iz Odjela za korporativne komunikacije Hrvatskog telekoma odgovorili:

"Svjesni smo činjenice da je tema elektromagnetskog zračenja danas vrlo aktualna i da u dijelu javnosti vlada zabrinutost, stoga koristimo priliku stanovnike Hodošana ukratko upoznamo s određenim činjenicama koje se odnose na način rada sustava za mobilnu komunikaciju i njihov utjecaj.

U interesu objektivnog informiranja, stavovi i činjenice spomenuti u tekstu rezultat su nezavisnih, mjerodavnih izvora: Ministarstva zdravlja, Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije, WHO – Svjetske zdravstvene organizacije, ICNIRP – Međunarodne komisije za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection). Područje zaštite zdravlja od djelovanja elektromagnetskih polja regulira Ministarstvo zdravlja putem Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja, a na temelju općih odredbi Zakona o zaštiti od neionizirajućeg zračenja.

Hrvatski građani su bolje zaštićeni od djelovanja elektromagnetskih polja od primjerice građana Njemačke ili Austrije 

Načelo opreza je temeljni princip zaštite zdravlja građana, čime se Ministarstvo zdravlja u potpunosti rukovodilo prilikom određivanja dopuštenih granica elektromagnetskih polja u Republici Hrvatskoj. Upravo zbog opreza, tj. načela predostrožnosti, u spomenutom pravilniku su uvedene strože granice u odnosu na direktivu Europske unije i smjernice Međunarodne komisije za zaštitu od neionizirajućeg zračenja, čak i do 6,25 puta. Drugim riječima, hrvatski građani su bolje zaštićeni od djelovanja elektromagnetskih polja od primjerice građana Njemačke ili Austrije.

U skladu s člankom 20. Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja, korisnik stacionarnog izvora elektromagnetskog polja za uporabu tog izvora mora pribaviti odobrenje ministra zdravlja. Dodatno, prema članku 25, korisnik stacionarnog izvora elektromagnetskog polja za čiju je uporabu izdano odobrenje ministra zdravlja, obvezan je nakon stavljanja izvora u pogon osigurati periodička mjerenja razina elektromagnetskih polja u okolini izvora i to jedanput svake druge kalendarske godine.

Posljednje mjerenje razina elektromagnetskih polja predmetne bazne postaje obavljeno je dana 17.01.2014. godine (oznaka mjernog izvještaja: 21583NZ14001), a obavila ga je tvrtka Končar – Institut za elektrotehniku d.d., ovlaštena od strane Ministarstva zdravlja kao neovisni mjeritelj. Citiramo zaključak iz mjernog izvješća: „Pravilnik o zaštiti od elektromagnetskih polja i Pravilnik o ograničenjima jakosti elektromagnetskih polja za radijsku i telekomunikacijsku terminalnu opremu propisuje granične vrijednosti elektromagnetskih polja i gustoće snage pojedinačne frekvencije za područja povećane osjetljivosti i područja profesionalne izloženosti.

Na mjernoj lokaciji Hodošan nije pronađen ni jedan značajan izvor elektromagnetskog zračenja

Na mjernoj lokaciji Hodošan nije pronađen ni jedan značajan izvor elektromagnetskog zračenja. Na temelju provedenih mjerenja bazne postaje HT d.d. GSM900 sustava postavljene na lokaciji Hodošan i analize rezultata mjerenja može se zaključiti da su izmjerene razine jakosti električnih polja i gustoća snage niže od dozvoljenih graničnih razina prema Pravilniku o zaštiti od elektromagnetskih polja i Pravilniku o ograničenjima jakosti elektromagnetskih polja za radijsku i telekomunikacijsku terminalnu opremu.

Iz provedenog mjerenja vidljivo je da je obavljeno mjerenje u cijelom radiofrekvencijskom spektru od 85 – 2500 MHz, te da nije nađen niti jedan značajni izvor elektromagnetskog polja koji bi na bilo koji način mogao utjecati na zdravlje ljudi. Mjerenje je potvrdilo potpunu sigurnost bazne postaje te je izmjerena razina elektromagnetskog polja višestruko ispod zakonom dozvoljene. Na temelju provedenog mjerenja Ministarstvo zdravlja je dana 21.01.2014. godine izdalo odobrenje za uporabu izvora elektromagnetskog polja.

Radi objektivnog informiranja, potrebno je naglasiti kako su dozvoljene razine elektromagnetskih polja u Republici Hrvatskoj značajno strože od preporuke Međunarodne komisije za zaštitu od neionizirajućeg zračenja i preporuke Europske unije (strože su čak i do 6,25 puta). Nadalje, sve bazne stanice mobilnih mreža Hrvatskog Telekoma razvijene su, testirane i puštene u rad u skladu s međunarodnim standardima i zahtjevima.

Hrvatski Telekom od proizvođača opreme dobiva certifikate koji pokazuju da bazne stanice ispunjavaju sigurnosne zahtjeve ICNIRP-a te odgovaraju nizu standarda za sigurnost proizvoda i elektromagnetsku kompatibilnost te općim tehničkim propisima. Bazne postaje u Republici Hrvatskoj grade se na lokacijama koje osiguravaju najbolju pokrivenost određenog područja te u skladu s potrebama korisnika. Postavljena infrastruktura i oprema nužna je kako bi se stanovnicima okolnog područja pružila kvalitetna usluga mobilnih mreža. HT udovoljava svim propisima iz oblasti gradnje i postavljanja elektroničke komunikacijske opreme.

Napominjemo i da čl. 3. Zakona o elektroničkim komunikacijama određuje da je elektronička komunikacijska infrastruktura, obavljanje djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga, gradnja, održavanje, razvoj i korištenje elektroničkih komunikacijskih mreža i elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme od interesa za Republiku Hrvatsku.", napisali su u odgovoru.

Želja mještana Hodošana je da pronađu instituciju koja se bavi mjerenjem zračenja kako bi je angažirali u nepristranom mjerenju zračenja i na taj način dokažu svoje tvrdnje.

Pročitajte i ovo
Najgledanija galerija
Izdvojeno

Reci što misliš!