Vijesti / Društvo
Društvo
Domašinec: Čitatelja svakog jutra iritira truba kombija koji prodaje kruh

Domašinec: Čitatelja svakog jutra iritira truba kombija koji prodaje kruh

U našu redakciju javio se čitatelj (podaci poznati uredništvu) kako bi putem rubrike 'Pitanja i odgovori' postavio pitanje:

'Svako jutro, neovisno radi li se o radnome  tjednu ili čak nedjelji, oko 7 sati ujutro ulicama Domašinca prolazi i trubi kombi vozilo pekare s ciljem prodaje svojih proizvoda. Nećemo ulaziti rade li to s računom ili bez njega, ali sam način komunikacije s jedno te istim kupcima doslovno iritira i remeti mir. Je li u domeni Općine Domašinec da spriječi daljnje takvo nepoželjno poslovno ponašanje ili se Općina ograđuje od toga i "lopticu" za rješavanje slučaja prebacuje dalje. Ako da, na koga? Hvala.'

Pitanje smo proslijedili načelniku Općine Domašinec Dragutinu Lisjaku koji nam je poslao odogovor sljedećge sadržaja:

'Temeljem članka 10. Zakona o trgovini ( NN br. 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11), članka    29. do 38. Pravilnika o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i prodaju robe izvan prodavaonica (NN 66/09, 108/09, 8/10) i članka 16. Statuta Općine Domašinec ('Službeni glasnik Međimurske županije'  br. 3/09), Općinsko vijeće Općine Domašinec na 25. sjednici održanoj 23.11.2012. godine, donijelo je Odluku o obavljanju trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Domašinec.

Između ostalog, člankom 27. Odluke o obavljanju trgovine na malo izvan prodavaonica na području Općine Domašinec ('Službeni glasnik Međimurske županije' broj 16/2012) utvrđeno je da se pokretna prodaja može obavljati, citiran članak 27. «Uz ispunjavanje tehničkih i drugih uvjeta propisanih posebnim propisima, pokretna prodaja (pokretnom trgovinom)  može se obavljati svakodnevno na javno-prometnim površinama iz članka 2. stavak 5., ove Odluke uz uvjet da se ne ugrožava sigurnost prometa i ne ometa mir u stambenim zonama.

Istom Odlukom, članak 39., propisane su kazne za počinitelje i to:

'Novčanom kaznom od 1000,00 do 3000,00 kuna, kaznit će se pravna osoba, počinitelj prekršaja, koja obavlja prodaju izvan prodajnog mjesta i bez odobrenja Jedinstvenog upravnog odjela Općine, propisanih člankom 3. i člankom 27. do 31. ove Odluke. Za počinitelja prekršaja iz prethodnog stavka kaznit će se i odgovorna fizička osoba u pravnoj osobi od 200,00 do 500,00 kuna. Za prekršaj iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i fizička osoba – obrtnik novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2000,00 kuna.'

Nadalje, člankom 1.  Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira (NN 5/90, 30/90, 47/90, 29/94), određeno je da, citiran članak 1. Zakona, 'Prekršaji protiv javnog reda i mira su djela kojima se na nedozvoljen način remeti mir, rad ili normalan način života građana, stvara nemir, neraspoloženje, uznemirenost ili ometa kretanje građana na ulicama i drugim javnim mjestima ili ometa ostvarivanje njihova prava i dužnosti, vrijeđa moral, ometa vršenje zakonitih mjera državnih organa i službenih osoba, ugrožava opća sigurnost ljudi i imovine, vrijeđaju državni organi ili se na drugi način narušava javni red i mir građana te djela utvrđena ovim zakonom'.

Iz gore navedenog razvidno je da se tu ne mora prebacivati nikakva 'loptica' na nikoga, već se sve može riješiti temeljem navedenih važećih propisa, pod uvjetom da su nadležna tijela za postupanje upoznata s problemom.

Uvidom u dokumentaciju Općine Domašinec (Jedinstveni upravni odjel i Komunalno redarstvo) utvrđeno je da Općina Domašinec nema niti jednu službenu primjedbu (prijavu) građana vezano uz narušavanje javnog reda i mira u smislu upita koji ste primili od strane čitatelja.'

Pročitajte i ovo
Najgledanija galerija
Izdvojeno
Vezani članci

Reci što misliš!