Općina Sveti Juraj na Bregu

U sastavu općine je 9 naselja (stanje 2006), to su: Brezje, Dragoslavec, Frkanovec, Lopatinec, Mali Mihaljevec, Okrugli Vrh, Pleškovec, Vučetinec i Zasadbreg. Sjedište općine Sveti Juraj na Bregu je naselje Pleškovec. Prostire se na 30,17 km², te ima  5,279 stanovnika.

Općina Sveti Juraj na Bregu prema zemljopisnom obilježju pripada rubnom južnom i jugoistočnom dijelu Gornjeg Međimurja. Površina Općine iznosi 30,17 km2. Reljefom prevladavaju blage padine i zaravni u južnom i istočnom dijelu Općine, dok se prema sjeveru pružaju strmije padine.

Atraktivnost i pitoresknost krajobraza (razvedena konfiguracija terena), šumovitih predjela, atraktivne vizure (posebno one u smjeru juga) privlačan su element u odabiru prostora za stanovanje lokalnog pa i doseljenog stanovništva u ovo područje, što je i ujedno direktna posljedica konstantnog rasta broja stanovništva.

Sveti Juraj na Bregu jedna je od najgušće naseljenih općina u Međimurskoj županiji sa 164,3 st/km2 a sastoji se od devet mjesta i graniči sa još sedam međimurskih Općina. Ime je dobila po poznatom kršćanskom mučeniku Svetom Jurju koji je prikazan i na grbu Općine. (Izvor: www.hr.wikipedia.org; http://www.svetijurajnabregu.hr)

Sorry, tvoja verzija web preglednika više nije podržana.

Za pristup portalu, a i zbog sigurnosnih razloga molimo te da nadogradiš svoj preglednik na najnoviju verziju.