Nadzor brzine

Policijska uprava međimurska će vršiti nadzor brzine na sljedećim cestama:

25.03.2017.

 • Državna cesta D3, Nedelišće – Gornji Kuršanec u vremenu od 17:00 do 18:00
 • Državna cesta D227, Pleškovec u vremenu od 15:30 do 16:00
 • Županijska cesta ZC2005, Selnica u vremenu od 09:00 do 09:30
 • Županijska cesta ZC2005, Zebanec Selo u vremenu od 10:00 do 10:30
 • Lokalna cesta L22013, Dragoslavec Selo – Križopotje - Slakovec u vremenu od 09:30 do 10:00

26.03.2017.

 • Državna cesta D20, Sveti Križ - Prelog u vremenu od 13:00 do 14:00
 • Državna cesta D227, Pleškovec u vremenu od 13:30 do 14:00

27.03.2017.

 • Državna cesta D208, Nedelišće – Gornji Hrašćan u vremenu od 16:30 do 17:30

28.03.2017.

 • Državna cesta D208, Nedelišće u vremenu od 06:30 do 07:30
 • Državna cesta D227, Pleškovec u vremenu od 16:00 do 16:30
 • Županijska cesta ZC2026, Donji Kraljevec u vremenu od 10:00 do 11:00
 • Lokalna cesta L20013, Slakovec – Gornji Mihaljevec u vremenu od 10:30 do 11:00

29.03.2017.

 • Županijska cesta ZC2009, Gornji Mihaljevec u vremenu od 11:30 do 12:00
 • Županijska cesta ZC2005, Zebanec Selo u vremenu od 10:00 do 10:30
 • Državna cesta D227, Pleškovec u vremenu od 17:15 do 17:45
 • Državna cesta D3, Čakovec – Južna zaobilaznica u vremenu od 11:30 do 13:30

30.03.2017.

 • Državna cesta D227, Štrigova u vremenu od 07:30 do 08:00
 • Državna cesta D209, Mursko Središće u vremenu od 10:15 do 10:45
 • Državna cesta D3, Štefanec u vremenu od 18:30 do 19:30
 • Županijska cesta ZC2009, Gornji Mihaljevec u vremenu od 13:30 do 14:00
 • Lokalna cesta L20005, Badličan u vremenu od 11:30 do 12:00

31.03.2017.

 • Državna cesta D209, Slemenice u vremenu od 06:30 do 07:30

01.04.2017.

 • Lokalna cesta L20013, Slakovec – Gornji Mihaljevec u vremenu od 11:30 do 12:00
 • Državna cesta D227, Pleškovec u vremenu od 14:00 do 14:30
 • Državna cesta D20, Prelog u vremenu od 13:30 do 14:30

02.04.2017.

 • Državna cesta D3, Pušćine u vremenu od 08:00 do 09:00
 • Državna cesta D227, Štrigova u vremenu od 09:00 do 09:30
 • Državna cesta D227, Pleškovec u vremenu od 15:30 do 16:00
 • Državna cesta D227, Brezje u vremenu od 18:30 do 19:30

03.04.2017.

 • Državna cesta D227, Pleškovec u vremenu od 15:00 do 15:30
 • Lokalna cesta L20005, Badličan u vremenu od 10:00 do 10:30
Sorry, tvoja verzija web preglednika više nije podržana.

Za pristup portalu, a i zbog sigurnosnih razloga molimo te da nadogradiš svoj preglednik na najnoviju verziju.