Nadzor brzine

Policijska uprava međimurska će vršiti nadzor brzine na sljedećim cestama:

27.11.2018.

 • Državna cesta D3, Štefanec – Palovec u vremenu od 19:00 do 20:00

28.11.2018.

 • Državna cesta D209, Šenkovec - Štrukovec u vremenu od 11:30 do 12:30

29.11.2018.

 • Lokalna cesta L20005, Stanetinec u vremenu od 14:00 do 14:30
 • Lokalna cesta L20039, derivacioni kanal u vremenu od 10:00 do 11:00
 • Županijska cesta ZC2003, Hlapičina u vremenu od 10:15 do 10:45
 • Državna cesta D3, Čakovec – Južna zaobilaznica u vremenu od 16:00 do 17:00
 • Državna cesta D20, Sveti Križ u vremenu od 15:00 do 16:00
 • Državna cesta D209, Mursko Središće u vremenu od 12:30 do 13:00
 • Državna cesta D227, Pleškovec u vremenu od 10:30 do 11:00

30.11.2018.

 • Državna cesta D227, Štrigova u vremenu od 15:30 do 16:00
 • Državna cesta D3, Štefanec – Palovec u vremenu od 16:30 do 17:30
 • Županijska cesta ZC2009, Gornji Mihaljevec u vremenu od 08:30 do 09:00
 • Županijska cesta ZC2003, Miklavec u vremenu od 10:00 do 10:30
 • Županijska cesta ZC2005, Zebanec Selo u vremenu od 12:45 do 13:15

27.12.2018.

 • Lokalna cesta L20005, Badličan u vremenu od 14:00 do 14:30
 • Državna cesta D20, Sveti Križ - Prelog u vremenu od 16:00 do 17:00

28.12.2018.

 • Državna cesta D227, Štrigova u vremenu od 07:45 do 08:15
 • Državna cesta D227, Šenkovec – Lopatinec u vremenu od 21:00 do 22:00
 • Županijska cesta ZC2005, Selnica u vremenu od 10:30 do 11:00
 • Županijska cesta ZC2005, Zebanec Selo u vremenu od 13:30 do 14:00

29.12.2018.

 • Državna cesta D227, Štrigova u vremenu od 16:00 do 16:30
 • Državna cesta D3, Čakovec – Južna zaobilaznica u vremenu od 08:30 do 09:30

30.12.2018.

 • Državna cesta D227, Štrigova u vremenu od 08:45 do 09:15
 • Državna cesta D209, Mursko Središće u vremenu od 12:15 do 12:45
 • Državna cesta D3, Nedelišće – Gornji Kuršanec u vremenu od 16:00 do 17:00
 • Županijska cesta ZC2003, Hlapičina u vremenu od 09:15 do 10:45

31.12.2018.

 • Državna cesta D227, Štrigova u vremenu od 09:30 do 10:00
 • Državna cesta D20, Sveti Križ - Prelog u vremenu od 10:00 do 11:00
Sorry, tvoja verzija web preglednika više nije podržana.

Za pristup portalu, a i zbog sigurnosnih razloga molimo te da nadogradiš svoj preglednik na najnoviju verziju.