Slova
Sva slova
A
B
C
D
Đ
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
R
S
T
U
V
Z

Dodaj novi pojam

Da bi dodao pojam u rječnik moraš biti prijavljen. Ako još nemaš korisnički račun možeš se registrirati ovdje.

Pojmovi

Pojam Značenje
sagdašji svakodnevni
sajasti čađavi
sajha, sajhasti čađa, čađavi
saka svaka
sakojački, sakojočki svakakvi
šalabajzer šeprtlja
šamar pljuska
šamlek mala drvena stolica
šamrlin stolac za mužnju krava
sanjinec saonik, cesta
sapa dah
šar šaš
šarafciger odvijač
šaraklin žarač, metalni predmet kod loženja
šarga kobila
scalina mokraća
ščap štap
scati urinirati, pišati
ščava hrana za svinje
ščava napoj
ščava napoj
ščeje mačkica
ščipa mala količina nečega
ščipati štipati
ščrba rupa u zubu, krnja
ščukati kljucati
ščuriček zrikavac
šebek otok
šeflja grabilica
šega navika, običaj, pošalica, šala
šegava teške ćudi
sejati sanjati
šekasta šarena
sekira sjekira
šekret zahod, wc
sem ovamo
sem bor trenutak pred smrt, porod, okot
šemige stalak za rezanje drva
senje snovi
senji snovi
seno sušena treva
senokoša livada
šepiti se primiti se oko pojasa
šeptati šaptati
šereg vojska, grupa
seri sijeri, sijed, sivi
shabani istrošen
shajati se skupljati se
shajati se (s nekim) nalaziti se (s nekim)
shlapariti ishlapiti
shujšati smršaviti
sila, kam ti je sila žurba, kamo ti se žuri
šimfati karati
šinjak, šijak vrat, šija
šintar živoder
sip nasip (na Muri)
skaba kaplja znoja
škaf drvena posuda za pranje
škapoljar amajlija
škartoclin, škrneclin škarnicl, papirnata vrećica
škatula, škatulja kutija
škedenj štagalj
skekati jaukati, uzdisati
skéliti zaljepiti
skladati, sklodati (drva) stavljati na hrpu
skljotavi mršavi
sklotavi mršavi
školnik domar u školi, podvornik
škomečki potajno, tajno
skomine zazubice
škorja čizma
škorje gumene čizme
škornji čizme
škorpa vanjski dio/nagib kanala
skozen biti oran, za akciju
skrajec okrajak
škraka drveni potporanj
škrampli dugi nokti
škrbasti, ščrbavi krezubi
škrlak, škrljok šešir
škrljak šešir
škrneclin papirnata vrećica
skubač zapetljana kosa
skubači zapetljana, zamršena kosa na mjestima
skubači zapetljana kosa koju je nemoguće počešljati
skula krasta
skumina zazubica
skupsti čupati (kosu)
šlafura kišna/snježna mlaka
šlafuriti po vodi lupati nogama ili rukama
šlafuriti žuboriti
šlampav nespretan
šlamperaj nespretnost
slanine kosana mast
šlaprtek pokvareno jaje
slavček slavuj
šlingati dati napojnicu
šlinge čipke
sljifče jeca, cvili
šmarlin pečena umučena jaja s brašnom (cvrtje)
smetje smeće
smetje smeće
smiliti se smilovati se
smoksan šaljivđija
smoliga nevaljalac, vrsta drva za paljenje
šmrkelj sekret iz nosa
sneha snaha
šnjofati mirisati
snoboki prosci
snočka sinoć
snubiti prositi mladu
sobota subota
šoca priležnica
soha ostatak drva za potporu
sojke, sonjke saonice
sokačica kuharica
sokalnik valjak za tijesto
šolci cipele
šolci cipele
soldat vojnik
šolec cipela
šošjati šuštati
šoštar postolar
špajsni neobični
špampet krevet
špampet krevet
špampet krevet
španga ukosnica
šparglini mahune
šparhet, šporhet štednjak
spevati pjevati
špica čipka
spitavati zapitkivati
spocani, spokani ispucali
špoga, vauža, vouže, vože špaga
spominati se razgovarati
spominek razgovor
šporga mahune
šporhot štednjak
špot sramota
špotati kuditi, koriti
spotrta razbijena
spoved ispovjed
spraviti se spremiti se
šprehati pričati
sprevod sprovod
sprežđi lagano kiši
šprlič prečka na drvenim ljestvama
sproti u isto vrijeme, u red s nečim
sproti usput
spucati ulaštiti
spuknuti iščupati
špurav(a) izbirljiv(a)
šrafciger odvijač
šragle nosila
šrajbati pisati
šrajf vijak
šrajfati / zašrajfati zategnuti /otpustiti vijak
srakoper suri (sivi) svračak
srati vršiti veliku nuždu
srditi se ljutiti se
srečen sretan
sršen stršljen
štacijon željeznička stanica
štacun dućan, trgovina
štaflin vertikalni podupirač
štala staja
štamprl, štamprlin čašica 0,3
štankulj ugljen
starati se brinuti se
starjapa djed
stekli bijesan
štenge stepenice
štera koja
šterce siroče
šteti htjeti, čitati
stiha potiho
štimati se ponositi se, dičiti se
stimor usput
štiri četiri
što tko
štohati uvlačiti i izvlačiti nešto
štohati izazivati, podbadati
štokati seks životinja
štokrl stolac s tri noge
štokrlin drveni mali stolac
štokrlin drveni stolac bez naslona
štomblak vrč
štomfe čarape
štoplin čep
stopram tek
stranjski tuđi, strani
streha krov
štreka zamka za životinje
štreka pruga
štreka pruga
strela grom
streljati pucati
strički zrikavci
štriga vještica
štrihati označavati, podcrtavati
štrik uže
štrk roda
štrojga uže između jarma i ižice
strokasti živ, nerovozan
strožok madrac ispunjen komušinama
štruca veći komad kruha
struganja drvena posuda (izrađena struganjem)
štrukli sirnica
štrunja žica
štrupantlin ukrasna guma za čarape
štubelj posuda za mlijeko
štublek ćup
štukati povećavati
šubler pomična mjerka
šuder šljunak
šuder šljunak
šuhi cipele
sukalnik valjak za tijesto
šulati, šuljati gužvati
šulenka jelo od ribanog tijesta i mlijeka
šumak bedak, glupan
sunuti udariti
šurc pregača
sušica tuberkuloza
sveder svrdlo
švelja krojačica
svetloba svjetlost
švicati znojiti
švinglati krivudati
sviter majica, vesta
sviter vesta
svitnjak držač gaća
svora kolna greda, povezuje predni dio kola sa zadnjim djelom
svora na drvenim kolima, zadnji dio okruglog drveta za sjedenje
Sorry, tvoja verzija web preglednika više nije podržana.

Za pristup portalu, a i zbog sigurnosnih razloga molimo te da nadogradiš svoj preglednik na najnoviju verziju.