NA KRAJU JEDNOG MANDATA 'Ljubek, dobro je. Pusti kaj pripovedaju. Ne daj se!'

Do lokalnih izbora u međimurskim općinama i gradovima ostalo nam je nešto manje od dva mjeseca. Vrijeme je da najodgovorniji ljudi u tim jedinicama lokalne sredine podvuku crtu ispod svoga mandata, naprave inventuru svoga rada.

Naš portal će nekolicini od njih 'pomoći' da to učini, a vama pomoći donijeti objektivnu ocjenu njihova rada. Ta ocjena će mnogima pomoći u odluci o kome dati svoj glas za naredno četverogodišnje razdoblje. Naš prvi sugovornik, vrsni prijatelj medija, je gradonačelnik Grada Preloga Ljubomir Kolarek (HDZ).

Tko je on?

Taj 50-godišnjak će za sebe reći kako je 'Priločanec' od glave do pete jer je tu počeo svoje školovanje koje je kasnije nastavio u Srednjoj poljoprivrednoj školi u Križevcima veterinarskog smjera. Bila mu je to odskočna daska za Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu na Zavodu za higijenu životinja. Oženjen je i otac je jednog djeteta. Trenutno obnaša dužnost gradonačelnika Grada Preloga.

Veće korake u politici započeo je kada je 1994. Godine postao predsjednik GO HDZ-a Grada Preloga koju funkciju obnaša i danas. Član je Županijske organizacije HDZ Međimurske županije, dopredsjednik Županijskog organizacije i član Središnjeg odbora HDZ.

Od 1994. do 1996. godine bio je član Općinskog poglavarstva zadužen za sport tadašnje Općine Prelog, a od 1997. do 1999. godine je bio predsjednik Gradskog vijeća Grada Preloga, kao i od 2005. do 2009. godine. Od 2009. do 2013. godine bio je zamjenik gradonačelnika Grada Preloga, od 2013. do danas je gradonačelnik.

Što je imalo utjecaj na odluku da postanete gradonačelnik?

- Kandidatura za gradonačelnika bila je sasvim razumljiva stepenica mojeg političkog puta. Bio sam vijećnik i predsjednik Gradskog vijeća, zamjenik gradonačelnika u prošlom sazivu. S obzirom na moje bavljenje politikom više od 20 godina te da sam u politici prošao sve stepenice političkog razvoja, dio građana Preloga i okolnih naselja tražila je moju kandidaturu i ja sam osjetio potrebu i donio, zajedno sa svojom obitelji, odluku da se kandidiram za tu funkciju. Uz dovoljno političkog iskustva, političkog obrazovanja, snage i energije, a prije svega volje za mjesto gradonačelnika to je bio normalni slijed.

Je li Vam zbog toga žao?

- Posao gradonačelnika ne traje od ponedjeljka do petka, već kroz svih 365 dana u godini. Iako je posao izuzetno kompleksan i zahtjevan, velika je čast i privilegija biti gradonačelnikom grada kao što je Prelog. Imao bih sigurno više slobodnog vremena i privatnog mira da sam ostao u struci, ali ovaj ponos što sam na čelu grada kao što je Prelog ne može se mjeriti s ničim.

Kako osobno ocjenjujete minuli mandat?

- Najbolja potvrda da sam zajedno sa svojim zamjenikom, gradskom upravom i Gradskim vijećem radio kvalitetno je zadovoljstvo na licu naših građana. Kroz ove četiri godine započete ili realizirane su brojne investicije. Jasno je da smo imali viziju i cilj koji smo postavili pred sebe, a rezultat toga je izgradnja, obnova i uređenje brojnih objekata i površina koje služe isključivo na dobrobit svih građana našeg Preloga. Uvijek se i to je činjenica, može bolje. No, mislim da mogu reći da smo dali sve od sebe i to je u ovoj političkoj utakmici najvažnije. 

Nabrojite infrastrukturne projekte.

- Često se ističe da u ove četiri godine ništa nije rađeno te da su se samo završavali projekti iz prošlog mandata. Na takve komentare mogu se samo nasmijati. Bilo je mnogo infrastrukturnih projekata na različitim područjima.

Proširenje Gospodarske zone Sjever, izgradnja i ulaganje novih proizvodnih pogona u gospodarskim zonama. Sufinanciranje kod izgradnje nove kompostane i sortirnice u Prelogu, uređenje i asfaltiranje nekoliko ulica u Prelogu (ulice Matije Gupca, Dravske, Prvomajske, Konoplišće, Sajmišne, Kralja Zvonimira, Kralja Petra Krešimira IV).

Asfaltiranje ulice na Jugu u Prelogu. Postavljanje LED rasvjete uz cestu Prelog – Cirkovljan, u mjestu Cirkovljan, Otok, Prelog i Draškovec. Rekonstrukcija raskršća i postavljanje semafora u centru Preloga. Sufinanciranje u asfaltiranju ceste Čehovec – Donji Kraljevec.

Uređenje pješačko biciklističkih staza u Prelogu te sufinanciranje u izgradnji pješačko biciklističkih staza između Preloga i D. Kraljevca, Preloga i Otoka. Izgradnja komunalne infrastrukture u Čehovcu. Posredovanje kod rekonstrukcije pošte u Prelogu, posredovanje kod rekonstrukcije zgrade Društvenog doma u Prelogu, obnova i proširenje vatrogasnog doma u Čehovcu, rekonstrukcija objekta i uređenje Međugeneracijskog centra Prelog, izgradnja i uređenje trga u Oporovcu, rekonstrukcija društvenog doma u Otoku, uređenje i sanacija ugostiteljskog objekta te hortikulturno uređenje na prostoru SRZ Prelog, izgradnja i održavanje dječjih igrališta u Čehovcu, Prelogu, Otoku i Hemuševcu.

Uređenje i dogradnja nogometnih stadiona u Prelogu, Čukovcu, Oporovcu i Otoku i brojni drugi manji projekti. Zbog svih objekata koje smo obnovili ili izgradili, projekata na kojima smo radili i radimo, aktivnosti mnogih udruga i građana, zelenila i cvijeća, naš grad je ostao ugodno mjesto za življenje što prepoznaju mnogobrojni mladi ljudi koji sve više doseljavaju u Prelog gdje osnivaju svoje obitelji.

Koliko je gradskog novca za to utrošeno?

- Na sve ove infrastrukturne investicije u zadnje četiri godine utrošeno je oko dvadeset milijuna kuna što je zasigurno dobar pokazatelj da se mnogo radilo i gradilo na području Grada Preloga.

A onog sa strane?

- Za neke od navedenih investicijskih projekata Grad Prelog je dobio nacionalne i EU potpore u vrijednosti od šest milijuna i sedamsto tisuća kuna što nam je olakšalo realizaciju nešto zahtjevnijih i skupljih investicija koje vjerojatno bez tih potpora ne bi mogli realizirati, ili bi ih realizirali u manjem obujmu.

Čime ste najzadovoljniji u minulom mandatu?

Zadovoljan sam jer rastemo i razvijamo se, jer smo prepoznati širom Republike Hrvatske po dobrim stvarima. O Prelogu se priča samo pozitivno. Bilo da je riječ o PRE-KOM-u, o našim poduzetnicima, o sportašima, o kulturnim manifestacijama.

Mala strepnja uvijek postoji. Jer uvijek se može bolje i više, želja mi je da svaki građanin bude zadovoljan onime što mi, koji vodimo Prelog, radimo. I to nije stvar politike jer smo premala sredina za veliku politiku. Svi zajedno moramo raditi i graditi Prelog.

Što se tiče značajnijih projekata Grad Prelog je u 2016. godini proširio Gospodarsku zonu Sjever za 16 hektara koje mu je dodijelio Državni ured za upravljanje državnom imovinom te je izrađena projektna dokumentacija za izgradnju komunalne infrastrukture za novo zemljište i ishođena građevinska dozvola.

Puno ulažemo u komunalnu infrastrukturu što je vidljivo iz brojnih investicija na području Grada Preloga koje su se provodile i koje se provode. Uređuju se brojne ulice u Prelogu i prigradskim naseljima te ostala infrastruktura, a sve u skladu sa potrebama stanovništva.

Sva naselja na području Grada Preloga jednakomjerno se razvijaju a to me čini izrazito zadovoljnim. Kandidirano je mnogo projekata na  nacionalne i EU natječaje. Čeka nas puno toga. Već u velikom broju projekata za koje se izrađuje projektno - tehnička dokumentacija vidi se želja za razvojem.

Obnova dječjeg vrtića, izgradnja Poduzetničkog centra Prelog, izgradnja dvorane u Draškovcu, nakon Čehovca, kretanje sa kanalizacijskom mrežom prema Prelogu, pogotovo Jug Preloga i stare ulice u Prelogu poput Vladimira Nazora, obnova grobne kuće u Prelogu, uređenje SRZ Prelog i brojni drugi projekti i investicije. Ima zaista mnogo posla.

Što Vam je 'promaklo' i zbog čega?

- Ljudi će vam sami reći. Sve je u redu, ali da su barem plaće malo veće. Prelog je postao brend kojeg su prepoznali investitori iz osam zemalja svijeta. Dovoljno govori podatak da su trenutno u proširenju brojne tvrtke, što će u ovoj godini rezultirati povećanjem novih proizvodnih kapaciteta i novim radnim mjestima.

Trenutno u Prelogu ima 229 nezaposlenih, što predstavlja pad za 15 posto u odnosu na lani. No problem je i da zapravo postoji veliki nedostatak stručne radne snage koju poduzetnici moraju uvoziti jer je većina nezaposlenih nezadovoljavajućih kvalifikacija i uglavnom nezaposlivo.

Ovo su statistike, ali pitanje je kako povećati plaće. Rekli smo već prije, rasteretiti poduzetnike, povećati stručnost, ulagati u školovanje naših ljudi, na tome treba raditi više. Puno pričamo o tome, magičnog štapića nema da se to dogodi preko noći, ali zaslužili su naši ljudi više.

Koju biste si ocjenu dali?

- Ne bih sam sebi davao ocjene. Drugi ljudi neka ocjenjuju moj rad. Zaista se trudim raditi najbolje što mogu. Pokušavam saslušati svakoga. Ja nemam, kao neki drugi načelnici ili gradonačelnici, termine kada primam građane. Moja su vrata uvijek otvorena. Tako sam naučio raditi nekad kao veterinarski inspektor, tako radim i danas. Rekao sam već i prije. Uvijek se može bolje.

Suradnja s oporbom u Gradskom vijeću?

- Oporba radi svoj posao. Kritizira, predlaže, pokušava nas ponekad isprovocirati. Da li uvijek rade za dobrobit Preloga, to je na njihovoj savjesti. Svaka kritika je dobrodošla, ako je opravdana i argumentirina. Ali, mislim, da u većini slučajeva dobro surađujemo. Rekao sam već prije, premali smo za veliku politiku. Samo zajedničkim radom, Prelog može napredovati, što bi nam trebao i biti cilj.

Gradski proračun za ovu godinu, kako je izglasan?

- Gradski proračun u visini od 32.700.000,00 kuna izglasan je na 20. sjednici Gradskoga vijeća s osam glasova za i sedam glasova protiv. Bilo je kritika da smo megalomani, da je proračun prenapuhan, da sanjarimo. Pa kako ćemo drukčije naprijed ako neće biti planova i projekata? Ne možemo u svemu uspjeti, ali moramo se boriti za svaki projekt, za svaki program, ako hoćete za svaku ideju naših građana i naših udruga. Ako treba i 'kampirati' pred vratima ministarstva, državnih ureda, pokušati što više toga realizirati.

Na što će biti utrošena glavnina?

- Proračun Grada Preloga za 2017. Godinu, čija realizacija planiranih prihoda u iznosu od 32.700.000,00 kuna garantira daljnji gospodarski uzlet, kvalitetu života i ravnomjerni razvoj Grada Preloga. Od najvažnijih planiranih projekata i programa u 2017. godini valja spomenuti rekonstrukciju Dječjeg vrtića Fijolica, izgradnju Poduzetničkog centra, izgradnju sportske dvorane u Draškovcu, izgradnju prometnica i kanalizacije u Čehovcu, izgradnju komunalne infrastrukture u Gospodarskoj zoni Sjever, modernizacija LED javne rasvjete u svim naseljima, sufinanciranje produženog boravka u OŠ Prelog, izgradnja infrastrukture za JUG Prelog, naknade za novorođenu djecu, sufinaciranje studentskih kredita i dr.

Htio bih istaknuti da se novim proračunom s gotovo 1.000.000,00 kuna nastavlja s podrškom najvitalnijem djelu našeg društva, a to su udruge civilnog društva. Posebno bitne implikacije i novi investicijski potencijal sadržan je u prijavljenim europskim projektima Grada Preloga u iznosu od 9.000.000,00 kuna čiji rezultati se očekuju tijekom 2017.godine.

Nezaobilazni predstojeći izbori, hoćete li se kandidirati za gradonačelnika?

- Sigurno hoću. Krenuli smo u velik posao i mislim da radimo najbolje što možemo. Ne samo ja, već cijela ekipa ljudi koja je uz mene. Otkrit ću vam jednu tajnu – još uvijek nisam ostvario sve svoje ciljeve koje sam si zacrtao prije četiri godine. Za to će mi ipak biti potreban još jedan mandat jer su se u protekle četiri godine pojavili dodatni ciljevi koje je potrebno ostvariti kako bi se povećala kvaliteta života naših građana. Sve to me motivira i daje mi elan za još četiri godine predanog rada za lokalnu zajednicu. Poticaj mi daje i  trenutni politički odnos snaga u državi, imamo velike mogućnosti, a naš rad cijeni se i uzima kao primjer kvalitetnog rada. 

Svoj posao radim pošteno, uvijek sam tu za građane. Probleme naših građana pokušavam riješiti brzo i efikasno. Svakome ću pokušati pomoći. Možda je to i mana što ne znam reći ne. Ali ja sam takav. Tu sam za ljude.

Vjerujete li u uspjeh?

- Vjerujem u rad. Nadam se da će moji građani prepoznati moj rad u protekle četiri godine. Svatko od nas može biti uspješan u životu, ali za to je ipak potrebno 'zasukati rukave' i uložiti određeni trud. Osobno, većeg uspjeha od zadovoljstva naših ljudi nema. Kad mi obični ljudi u šetnji Prelogom, vele: 'Ljubek, dobro je. Pusti kaj pripovedaju. Ne daj se.' E, to je uspjeh! 

Besplatnu eMedjimurje.hr aplikaciju za Android možete preuzeti klikom ovdje, a za iPhone ovdje.

Plenković govorio više od pola sata: obećao smanjenje PDV-a, uvođenje dopisnog glasanja za dijasporu, napao oporbu...
Sorry, tvoja verzija web preglednika više nije podržana.

Za pristup portalu, a i zbog sigurnosnih razloga molimo te da nadogradiš svoj preglednik na najnoviju verziju.