GOSPODARENJE OTPADOM U zbrinjavanju Pre-kom vodeći u državi

Održana je 10. sjednica Savjeta za gospodarenje otpadom u GKP Pre-kom na kojoj je između ostalog raspravljano više tema. Raspravljeni su rezultati gospodarenja otpadom za 2016. i zaključeno je da su ostvareni ponajbolji rezultati u gospodarenju otpadom na nivou Republike Hrvatske.

Odvojeno je skupljeno i obrađeno 3.314.215 kg korisnog otpada, što je 53,12% od ukupnih količina otpada. Ako se gleda samo odvojeno sakupljanje otpada onda se postotak povećava sa 53,12% na 56,27% a razlika je odvojeno sakupljeni i odloženi glomazni otpad. Najbolji rezultat ostvaren je na području Grada Preloga, a najviše je napredovala Općina Donja Dubrava.

Također je porasla uključenost u sustav na 95,39% a najviše je rasla uključenost u Općini Sveta Marija. Svih 9 JLS samouprave u protekloj 2016. godini napredovale su u odvojenom sakupljanju otpada i povećanju uključenosti. Na početku 2016. godine došlo je do smanjenja cijena za 6% te na početku ove godine još za 10,6%. Pozivaju se korisnici usluga gospodarenja otpadom da i u 2017. godini pojačaju napore na odvojenom sakupljanju otpada.

Uvodi se promjena u načinu podjele besplatnog komposta na način da korisnik u kompostani Prelog može podići 2 vreće (100l) komposta ili jednu vreću (50l) supstrata Terra dobra koji se bez miješanja može koristiti za sadnju cvijeća ili povrća. Pre-kom i Agrohoblaj potpisali su ugovor o suradnji gdje Pre-kom isporučuje kompost, a Agrohoblaj isporučuje supstrat.

Ova promjena počinje se primjenjivati od 20. veljače (ponedjeljak) ove godine. Pozivaju se svi korisnici koji dosada nisu podigli kompost za 2016. godinu da iskoriste to pravo i da to učine do 31. svibnja 2017.

Raspravljen je i nacrt Uredbe o komunalnom otpadu za koji je zaključeno da nije primjenjiva u cijeloj Republici Hrvatskoj, komunalnim društvima nametnuti nove troškove i da je treba mijenjati na način da je sve JLS mogu ispuniti.

- Smatramo da uredba treba JLS-ovima dati već ovlasti da one kreiraju način i cijene usluga u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom na način kojim se osigurava primjena načela 'onečišćivač plaća', ekonomski održivo poslovanje te sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja te usluge.

Smatra se također da Uredbu treba mijenjati i uskladiti da bude održiva i tek onda krenuti sa donošenjem Uredbe i njezinom primjenom na području cijele Republike Hrvatske - rečeno je.

Besplatnu eMedjimurje.hr aplikaciju za Android možete preuzeti klikom ovdje, a za iPhone ovdje.

U Šibeniku počeo nautički događaj godine: svjetska elita i Jakov Kitarović na otvaranju regate
Sorry, tvoja verzija web preglednika više nije podržana.

Za pristup portalu, a i zbog sigurnosnih razloga molimo te da nadogradiš svoj preglednik na najnoviju verziju.