DOSTAVITE SVOJ PRIJEDLOG za člana/članicu Povjerenstva za ravnopravnost spolova

Odlukom Skupštine Medimurske županije o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Medimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije” br. 7/2011 i 4/2013) ustrojeno je Povjerenstvo za ravnopravnost spolova, kao savjetodavno tijelo Županijske skupštine radi provedbe Zakona o ravnopravnosti spolova i Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova.

Citiranom odlukom određeno je da Povjerenstvo ima predsjednika/predsjednicu i osam članova/članica koje imenuje Skupština na mandat od 4 godine.

U Povjerenstvo se imenuju:
- pet članova/članica iz redova vijećnika Županijske skupštine, uključivo i predsjednika/predsjednicu Povjerenstva,
- koordinator/koordinatorica za ravnopravnost spolova u Uredu državne uprave u Medimurskoj županiji,
- predstavnik/predstavnica nevladinih udruga i nezavisnih stručnjaka čija je djelatnost vezana uz promicanje ravnopravnosti spolova,
- predstavnik/predstavnica medija i
- predstavnik/predstavnica tijela nadležnog za postupanje po Protokolu o postupanju u slučaju nasilja u obitelji.

Člankom 4. Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Medimurske županije određen je djelokrug rada Povjerenstva, kako slijedi:
- suradnja s gradskim i općinskim povjerenstvima/odborima za ravnopravnost spolova
- poduzimanje aktivnosti vezanih uz unapredivanje društvenog položaja žena, te provođenje kampanje s ciljem povećanja zastupljenosti žena na mjestima gdje se odlučuje o pitanjima njihovog položaja: predstavnička i izvršna vlast, nadzorni odbori, upravna vijeća i dr.
- praćenje razine ostvarivanja prava građana na zdravstvenu zaštitu s posebnim osvrtom na preventivnu zaštitu zdravlja žena
- praćenje podataka koji se odnose na nasilje u obitelji i s njom u svezi povezivanje s odgovarajućim ustanovama
- poticanje izrade i analize relevantnih statističkih podataka kojima se omogućuje praćenje ostvarenja ravnopravnosti spolova u Medimurskoj županiji
- upoznavanje Županijske skupštine o svom radu kroz izradu programa rada i izvješća o svom radu
- suradnja s Uredom za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske i Pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova Republike Hrvatske
- obavljanje i drugih poslova u cilju promicanja ravnopravnosti spolova sukladno važećim propisima.

Molimo da do 15. rujna 2017. godine dostavite svoj prijedlog za člana/članicu Povjerenstva za ravnopravnost spolova Međimurske županije na adresu: Međimurska županija, Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije, Ruđera Boškovića 2, 40000 Čakovec ili na adresu e-pošte: alan.resman@medjimurska-zupanija.hr.

Besplatnu eMedjimurje.hr aplikaciju za Android možete preuzeti klikom ovdje, a za iPhone ovdje.

Angelina Jolie obožava tintu na koži: pogledajte koju ju sve tetovaže prekrivaju
Sorry, tvoja verzija web preglednika više nije podržana.

Za pristup portalu, a i zbog sigurnosnih razloga molimo te da nadogradiš svoj preglednik na najnoviju verziju.